SURELERİN HAVASI

1= Kimki akşam namazının farzını kılıp sünneti kılmadan evvel otursa ve hiç konuşmadan 40 defa fatiha suresini okusa hayır hacet için ne dilerse kabul olur, (namazın sünnetini unutmayın ha)

2= Kimki Bakara suresini yazıp her zaman Abdestli olarak üstünde taşısa mafsal ağrısı ve yoksulluk görmez

3= ali imran Suresini Geyik derisine yazıp kadın üstünde Taşısa hamile olur,
4= Nisa suresini yazıp taşısa Gece uykusunda korkmaz olur
5= Araf suresini misk zağferan ve gül suyu ile sırça bir cam içine yazıp yazıyı yağmur suyu ile bozduktan sonra içen kişiye Yılan akrep ve sihir zarar veremez
6= Tevbe suresini Yazıp taşıyan kişi sara hastalığından emin olur
7= Yunus suresini Temiz bir kap içine yazıp temiz su ile silseler ve o su ile ekmek yapıp Kendisine veya kendinin bir şeyine mesela Atına veya arabasına Nazarı değen nazar ettiğini Düşündüğü Kişileri çağırıp o ekmekten yedirse O Nazar eden kişi yiyemez 
8= Huıd suresini yazıp Geyik derisi İçinde Taşısa veya geyik derisine yazıp hamayıl yapsa o kişiye demir tesir etmez silah tesir etmez
9= Yusuf suresini Yazıp 3 gün evinde tutsa 3 gün sonra Evinden çıkarıp Taşra temiz bir yerde koysa Padişah niyetine, padişah o kişiyi hizmetine alır
10= Kim rad suresini Yazıp zalim bir kişinin Evinin Kapısan gömse Padişah ya zulmunden vaz gecer yada helak olur ölür
11= İbrahim suresini yazıp taşısa yaratılmışlar gözüne şirin gözükür, yazıp çocukların boynuna assalar ağlamazlar , ve düşmezler
12= Hicr suresini bir cam içine yazıp Yağmur suyu ile bozsalar Ve bir kadına içirseler sütü çoğalır
13= Nahl suresini yazıp Bağ ve bahçelere koysalar Yemişleri çok olur
14= İsrail suresini sırça bir cam içine Yazıp Konuşamayan Yada geç konuşan zor konuşan kişiye içirseler Konuşur
15= Kehif suresini Yazıp onuda bir cam İçine koyup evinde koysa Asla yoksulluk görmez
16= Meryem suresini yazıp Başının altına koysa rüyasında ne görmek isterse görür
17= Taha Suresini yazıp evdev kaçan veya Evi terk eden kişinin evine yada bahçesine assa o kişi geri gelir
18= Enbiya suresini yazıp daima içki içen kişi Taşısa Artık içkiden nefret eder 
19= Hac suresini çok okuyan kişi kıyamet gününün korkusundan emin olur
20= Mümin suresini çok okuyan Son nefeste imanlı ölür
21= Nur suresini Yazıp zalim kişinin Havlusuna koysa Ya zalimliğini bırakır yada helak olur
22= Şuara suresini sırça bir cam içerisine yazıp temiz su ile bozsuktan sonra soğuktan meydana gelen her türlü hastalıktan hasta olanlara içirseler şifa bulurlar
23= neml suresini zağferan ve gül suyu ile sırça bir cam içine yazıp yağmr suyu ile bozduktan sonra 7 gün aç karnına içen kişi duyduğu hiç bir şeyi unutmaz olur
24= kasas suresini sırça bir cam içine yazıp evinde koysa yıldırım düşmesinden emin olur
25= Ankebut suresini çok okuyan kişi ölüm acısını Çekmez
26= rum suresini yazıp taşıyan Kişi baş ağrısından emin olur
27= Lokman suresini Yazıp evinde assa oğlu ve kızı Çok olur
28= secde suresi yazılıp yağmur suyunda bozulduktan sonra Sarılık hastası olan kişi içse şifa Bulur
29= Ahzap suresini yazıp Bir kişi bir yerden gitmesin diye O yere assalar O kişi ordan gitmez gitse bile geri gelir
30= Sebe suresini Sırça bir cam içine yazıp evine assa O evdekiler şeytanlar cinler hevam ve haşerattan muhafaza olunur
31= yasin suresini Geyik derisine yazıp kolunda taşısa herkesin gözüne heybetli gözükür ve Sözü geçkin olur
32= Sad suresini yazıp yüreği ağrıyan kişiye içirseler şifa bulur
33= secde suresini sırça cam içine yazıp yağmur suyu ile Bozsa Sonra balla sürme gibi göze cekse Gözdeki Aklığı giderir
34= Ha mim ayn sin kaf suresini yazıp Saralı kişiye içirseler şifa bulur , susuz olan içse susamaz olur,bu sureyi çok okuyan kıyamet gününde nebilerle dirilir
35= Zuhruf suresini yazıp baş altına koysa rüyasında istediğini görür
36= duhan suresini yazıp taşısa cinler ve seytanlardan emin olur , ve Herkesce sevilir
37= Casiye suresini Sırça bir cam içine yazıp yağmursuyu ile bozsa sonra içse unutkanlık nedir bilmez
38= Muhammed suresi bir ipek üzerine yazılıp zemzem suyu ile bozulsa İçilse Halk içinde Sözü geçkin olur
39= Fetih suresini yazıp kolunda taşısa O kişiye hayır kapıları açılır, denizde gemi batmaya yüz tutsa Bunu yüzüge okuyup üflese O kişi boğulmaz
40= Hucurat suresini sırça bir cam içine yazsalar sütü az olan kadına içirseler sütü çoğalır, Hamile içse tezcek doğurur
41= Kaf Suresi Bakır bir Tabağa yazılıp suyla bozulsa sonra Dişi geç Cıkan çocuğa içirseler dişleri tezcek çıkar, Hergün okuyan kişi tevbe i nasuh etmeden ölmez
42= Zariyat suresi Kaçmış Yada Kaybolmuş kişi için bir kağıda yazılıp evin gün doğusuna Havada assa O kişi döner gelir
43= Tur suresini yazıp Başı altına koysa (başında taşısa demek) nazar dan emin olur
44= Necm suresini yumurta üzerine yazıp yese yahut Geyik derisine yazıp Taşısa düşmana Heybetli gözükür
45= Vakia suresini Herkim Her sabah gün doğmadan ve her akşam okusa Yoksul olmaz borçlu olmaz,(kitabın yazarı bizzat bunu denemiş muvaffak olmuş), Ölüm anında okunsa Ölüm kolay olur
46= Hadid suresini yazıp taşısa Ok işiye ok demir ve silah işlemez
47= Has suresi ; Kim cuma gecesi 2 rekat namaz kılsa Haşr suresini okusa Sonra fatiha okusa Ne hacet dilerse kabul olur
48= Mümtahine Suresini sırça bir cam içine yazıp Yağmur suyu ile Sidiği tutulan kişiye içirseler şifa bulur
49= Saf Suresini yolculuğa cıkmadan evvel okursa her türü beladan muhafaza olur
50= Cuma suresini Her sabah ve aksam okusa Seytan vesvese sinden emin Olur (vesvese nedir ; mesela namaza dururlar bazıları, İçine korku gelir yada aklına başka başka şeyler gelir bu vesvese dir , Veya Namaz dışında Karınlık yerden geçerken İçine korku gelirse veya her hangi bir korku dur kalbe gelen ve hoşuna gitmeyecek her tür duygu derler, Veya buna benzer şeyler)
51= munafikun suresi dost niyetine bir kişiye okusa onunla dost olur
52= talak Suresi Helal Olarak Birbirini seven karı ve koca birbirleri niyetine okusalar Veya okutsalar ömür boyu aralarında sevgi olur ömür boyu ayrılmazlar kavga ve dövüş olmaz
53= Tahrim cam bir tabağa yazıp su ile bozsa bir kişinin evine yahut her gün yürüdüğü yola dökseler o kişi o diyardan kaçar gider
54= Mülk suresini Sırça cam içine yazıp zemzem le bozsa sonra İçse gece korkusu karanlık korkusu kalmaz
55= Kalem suresini Mezar üzerine okusa kabir azabı görmez
56= Hakka Suresini yazıp boynuna assa Baş ağrısını giderir, sırça cam içine yazılıp suyla bozulsa Dişi ağrıyan kişi bunla ağzını çalkalasa Ağrıyı giderir
57= Se ele sailun Suresini çocuğunu Doğururken Kadının boynuna assa lar Hemen doğurur
58= (Selamun ala Nuhin fil alemin) ayetini okuyan kişiye akrep yılan ve Haşerat Yaklaşamaz, ısırmazlar
59= Cin suresini yazıp taşıyan kişi Bütün cinlerin şerrinden emin olur
60= Müzemmil suresini 40 gün okuyan ne haceti varsa kabul olur
61= Kıyamet suresini Her cuma okuyan kişi ölmeden evvel tevbei nasuh ile tevbe eder ve İmanla gider
62= Mürselat suresini sırça bir cam içine yazıp temiz suyla bozup içse sırt ağrısını giderir
63= Nebe suresini Bir kumaş a yazıp Taşısa Kimseden kötü söz işitmez
64= Naziat suresini yazıp taşıyan kişi Korkmak nedir bilmez , hiç bir şeyden korkmaz Şeytan vesvese veremez
65= Abese suresini sırça cam içine yazıp Yağmur suyu ile bozup gözüne sürme gibi çekse Gözdeki zahmet i Giderir , Yağmur yağarken okusa Düşen het tane yağmur kadar sevap yazılır.
66= Küvvirat suresi Hapis Veya esir olan kişiler çok okusalar kurtulurlar
67= Mutaffifin suresini (ve elkat) Kelimesine kadar yazıp hep çocuğunu düşüren kadın taşısa Artık düşürmez 
68= buruç suresini yazıp çocukların boynuna assalar tezcek yürürler Ağlamaz olurlar Ve bütün şerlerden emin olurlar
69= Tarık suresinin (yahrucu min beynissulbi) ayetine kadar Yazıp Yan ağrısı olan kişi taşısa Şifa bulur
70= Fecr Suresini Sabah 10 defa okusa O gün akşama kadar Ferh olur gönlü ve bedeni
71= Beled suresini yazıp çocuk doğuran kadına taksalar Tezcek doğurur
72= Şems suresini Sırça cam içine yazıp temiz suyla bozsa ve bununla dizleri ağrıyan kişiler dizlerini Ovalasalar Geçer
73= Leyl suresi Uçuk düşmüş yere Okuyup üflense geçirir
74= Vedduha Suresi Yazılıp Kaçan giden kişinin evine assalar Geri gelir
75= İnşirah suresi Sırça cam içine yazılıp yağmur suyu ile bozulup içilse iç hastalıklara şifadır,özellikle çoktan beri öksürüğü olan Kişiye şifadır
76= Tin suresini Sırça cam içine yazıp yağmur suyu ile bozsa mide si Hazmı yapamayan içse şifa bulur
77= Karia suresini yazıp taşısa Zinde olur bedenen kuvvet bulur uyuşukluk gider
78= Asr suresi hergün Gün doğduktan sonra okusa Kbir azabından emin olur
79= Hümeze suresini okuyup suya üfürse veya yağ a üfürüp göğsünde Ağrı olan yere sürse ağrıyı giderir
80= Fil suresini düşman larına okusa üfürse Kaçıp giderler,
81= Kevser suresini gün doğarken 10 kere okuyup hacetin dilese Kabul olur
82= Felak suresini Evine girerken yada cıkarken okusa evdeki cinler ve şeytanlar kaçar , dışarda ise bunlar dan zarar görmez

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !